Tietosuojaseloste

Yleistä

Rawmance oy (jäljempänä ”Rawmance” tai ”yhtiö”) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuutta vaikuttaa tietojen käsittelyyn tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti olemalla sähköpostitse yhteydessä asiakaspalvelu@fitnessfirst.fi.Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä; mitä henkilötietoja yhtiö kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Keräämämme tiedot mahdollistavat:

 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämisen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Fitnessfirst Online (Y-tunnus: 2411314-9)
Metsälehmuksentie 7
40800 Vaajakoski

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää sähköpostilla: tietosuoja@fitnessfirst.fi.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi (etu- ja sukunimi)
  • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Yhteydenotot ja reklamaatiot
  • Suostumukset ja kiellot, kuten sähköiseen suoramarkkinointiin annettua suostumusta tai muuhun henkilötietojen käsittelyyn annettua suostumusta koskevat tiedot, sekä tällaisten suostumusten perumista ja käyttäjän antamia kieltoja koskevat tiedot
 • Palvelun käytöstä havainoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteet tunnistetiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi fitnessfirst.fi verkkokaupasta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Yhtiön tuotteiden tilaamiseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Tuotekehitykseen ja liiketoiminnan suunnittelemiseen
 • Markkinointiin
 • Väärinkäytösten estämiseen ja riskienhallintaan

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet: Tietoja käsitellään asiakkaan ja Rawmance oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi, anonymointi ja salaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetusten vaatimukset.Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, mikäli lainsäädäntö ei velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus.Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakas- ja sopimussuhde, joka henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Poistamme rekisteröityneen asiakkaan tiedot viimeistään 4 vuoden kuluttua asiakkaan viimeisimmän ostotapahtuman jälkeen.Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa, ellei yhtiötä velvoittavassa lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempää aikaa. Voimme käsitellä tietoja tilastollisissa tarkoituksissa, jolloin tiedot pseudonymisoidaan (henkilötiedon erottaminen tunnistamattomaksi) tai anonymisoidaan (henkilötiedon muuttaminen tunnistamattomaksi).

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle ja henkilötietojen käsittelyä ulkoistaa palveluntarjoajille ja alihankkijoille. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on tilannut uutiskirjeen
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (esimerkiksi asiakassuhteen näin vaatiessa), huolehtii Rawmance henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on alla olevat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen: tietosuoja@fitnessfirst.fi.TarkastusoikeusRekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään tallennetut henkilötiedot.Oikaisu- ja poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista.Vastustamisoikeus sekä oikeus tietojen siirtämiseen ja käsittelyn rajoittamiseenRekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus erityisen tilanteensa perusteella vastustaa käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Kun tietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa kyseistä käsittelyä, mukaan lukien profilointia.Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on joissain tilanteissa oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa pyynnön perusteet.ValitusoikeusMikäli rekisteröity katsoo, että sen henkilötietoja on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

FitnessFirst.fi -verkkosivusto kerää sivustoa selaavan päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (engl. cookies) avulla. Eväste on tietoa, jonka palvelin tallentaa käyttäjän selaimeen käytetyn päätelaitteen tunnistamiseksi ja sen uudelleentunnistamiseksi myöhemmälläkin selauskerralla. Eväste on yleensä varsin pieni tietomäärä, tyypillisesti lyhyt teksti.Evästeitä hyödyntäen sivustoa käyttävä päätelaite ja siihen liittyviä tietoja sivuston käytöstä voidaan tunnistaa, mutta tätä dataa EI VOIDA HYÖDYNTÄÄ YKSITTÄISEN HENKILÖN TUNNISTAMISEEN. Evästeiden tuottama data mahdollistaa sivuston käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muiden , sivustoon liittyviä tilastoja koskevien tietojen keräämisen, käsittelyn ja analysoinnin. Näillä toimilla tavoittelemme parempaa sivuston käytettävyyttä sekä parasta mahdollista asiakaskokemusta.Evästeitä on istuntokohtaisia ja pysyviä persistent evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa selauksen sivustolla, kun taas pysyvät evästeet säilyvät määritettyyn aikarajaan asti, tai kunnes käyttä ne tuhoaa. Selaimet lähettävät evästeen vain sille palvelimelle, joka on sen alun perin käyttäjälle lähettänyt. Evästeiden avulla voidaan tallentaa ja välittää käyttäjän tekemiä valintoja sivustolla. Esimerkiksi jos käyttäjä valitsee sivustolla kielekseen englannin, on tämä valinta mahdollista tallentaa käyttäjän selaimeen evästeen muodossa, minkä jälkeen kaikissa käyttäjän samalla palvelimelle tekemissä HTTP-pyynnöissä välitetään tieto käyttäjän englannin kielen valinnasta.Sivustollamme voi olla myös kolmansien osapuolten evästeitä, jotka liittyvät esimerkiksi käyttäjäliikenteen mittaamiseen ja sivuston analytiikkaan. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Evästeiden käyttö FitnessFirst -verkkokaupassa

Hyödynnämme evästeitä myös mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Evästeiden keräämien tietojen avulla analysoimme sivustojemme käyttöä ja kehitämme sivustomme käyttäjäkokemusta paremmaksi. Tietoa käytetään vain meillä sisäisesti, eikä välitetä kolmansille osapuolille tai toisille henkilöille treenikaupan ulkopuolelta. Emme koskaan tallenna tietoja, jotka voivat tunnistaa henkilöllisyytesi.Keräämme evästeiden avulla käyttäjädataa, joka mahdollistaa mainontamme tehokkuuden mittaamisen ja arvioinnin sekä mainosten kohdentamisen niihin kohderyhmiin, jotka evästeiden avulla saatavan datan perusteella ovat meille sitä otollisinta kohderyhmää. Näissä tapauksissa on mahdollista hyödyntää myös Fitnessfirst.fi -sivuston ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.Käytämme evästeitä kolmansilta osapuolilta, jotta voimme esittää olennaisia tarjouksia ja mainoksia ulkopuolisissa digitaalisissa kanavissa. Käyttämämme kolmannet osapuolet markkinointitarkoituksessa ovat Facebook &  Google, criteo & adtraction. Sivuston  kehitykseen ja toimintaan käytämme evästeitä google.

Miten evästeiden käytön voi estää?

Jos et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, voit tehdä muutoksen selaimeesi niin, että se automaattisesti estää evästeet tai ilmoittaa joka kerta, kun sivusto haluaa tallentaa evästeet. Verkkokauppamme ei kuitenkaan toimi optimaalisesti, jos päätät estää evästeiden käytön.

Miten poistaa evästeet?

Selaimen asetuksista voit poistaa evästeet, jotka ovat tallentuneet tietokoneellesi. Evästeet voivat kuitenkin palautua vieraillessasi myöhemmin uudestaan verkkokaupassamme, vaikka olet poistanut evästeet. Evästeiden poistamisen onnistuminen riippuu myös siitä, mitä selainta käytetään.Käyttäessäsi Fitnessfirst.fi sivustoa hyväksyt, että voimme käyttää edellämainittuja evästeitä.Lisätietoja evästeistä saat viestintäviraston sivuilta. https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: tietosuoja@fitnessfirst.fi

Muissa asioissa auttaa asiakaspalvelumme: asiakaspalvelu@fitnessfirst.fi