Magnesium – elämän alkuaine

Onko sinulla käytössä magnesiumravintolisä, jotta varmistaisit riittävän magnesiumsaannin joka päivä? Eri valmisteiden imeytymisessä on huomattavia eroja, ja siksi ei ole samantekevää, millaista ravintolisää käytät.

Magnesium on elollisen luonnon tärkeimpiä alkuaineita ja elimistömme kaikki solut tarvitsevat sitä joka päivä. Sillä on keskeinen rooli monissa elimistön suurissa säätelyjärjestelmissä, kuten hermoston, proteiinisynteesin ja lihasten toiminnassa. Ruohonjuuritasolla sitä tarvitaan yli 330 entsyymin toiminnassa ravinnon muuttuessa elimistössä energiaksi ja uusien molekyylien syntyessä.

Monet kärsivät puutosoireista

Koska magnesiumilla on niin keskeinen rooli, sen pitoisuutta säädellään tarkasti elimistössä monimutkaisten säätelyjärjestelmien kautta. Jos magnesiumista on puutetta, elimistö tehostaa sen imeytymistä suolesta ja vähentää vastaavasti sen erittymistä virtsaan. Länsimaisen ruokavalion muutos ja ruuan teollinen prosessointi saattavat vähentää ravinnosta saatavan magnesiumin määrää. Puutosta ei voi mitata verikokeella helposti, vaan tavallisesti erilaiset lihasten ja hermojen toimintaan liittyvät oireet paljastavat puutoksen. Ravintolisä on siis monelle tarpeen, mutta millaisesta ravintolisästä elimistö hyötyy eniten?

Suolamuoto vaikuttaa imeytymiseen

Kaikissa biokemiallisissa reaktioissa magnesium esiintyy kahdenarvoisena positiivisena ionina. Sillä on erittäin suuri taipumus muodostaa sidoksia kaikkien ympärillä olevien muiden molekyylien ja luonnollisesti myös negatiivisten ionien kanssa, jolloin syntyy suoloja. Magnesiumista on tunnettuja suoloja runsaasti ja sen huomaa nopeasti erilaisia magnesiumvalmisteita tutkimalla. Ravintolisissä voidaan käyttää magnesiumin epäorgaanisia suoloja, kuten magnesiumoksidia, magnesiumhydroksia tai magnesiumkloridia. Valmisteessa on voitu käyttää magnesiumin orgaanista suolaa, esimerkiksi magnesiumsitraattia tai magnesiummalaattia. Kolmantena vaihtoehtona on aminohapon kanssa kelatoimalla sidottu magnesium, joka on myös orgaaninen magnesiumin muoto. Näistä esimerkkeinä ovat magnesiumbisglysinaatti, magnesiumaspartaatti ja magnesiumtauraatti. Näiden eri suolamuotojen imeytymisessä on suuria eroja ja siksi ravintolisästä saatava hyötykin riippuu siitä.

Hyvä muistaa magnesiumista

· Lisää ruokavalioon siemeniä, pähkinöitä, manteleita, täysjyväviljaa ja vihreitä vihanneksia.

· Valitse hyvin imeytyvä aminohappokelaattivalmiste, jos käytät ravintolisää.

· Jaa ravintolisän päiväannos useaan osaan, ja viimeisen annoksen voi ottaa illalla ennen nukkumaanmenoa.

· Huolehdi suoliston hyvästä mikrobitasapainosta, koska kaikki ravintoaineet, myös magnesium, imeytyvät silloin paremmin.

· Älä ota samaan aikaan muita mineraali- tai hivenainevalmisteita, esim. kalsium- tai sinkkivalmisteita, sillä ne kilpailevat magnesiumin kanssa samasta imeytymisreitistä.

· Huomioi mahdollisten lääkkeiden vaikutus magnesiumin imeytymiseen tai erittymiseen.

· Liiallinen alkoholin kulutus lisää magnesiumin erittymistä.

· Vältä stressiä, sillä se laskee elimistön magnesiumvarastoja.

Kaksi vaihtoehtoista imeytymisreittiä

Jotta magnesium voisi ylipäätään imeytyä ruuansulatuskanavasta elimistöön, ravintolisässä käytetyn suolan tulee liueta vatsassa ja magnesiumin vapautua ioneiksi. Mitä parempi liukoisuus magnesiumsuolalla on, sitä enemmän siitä voi teoriassa imeytyä. Tämä koskee etenkin magnesiumin epäorgaanisia ja orgaanisia suoloja, joista magnesium vapautuu ensin ionimuodossa ja imeytyminen tapahtuu tässä ionimuodossa ohutsuolessa olevien ionikanavien kautta elimistöön.

Monet eri asiat voivat häiritä tätä ionimuotoista imeytymistä, sillä esimerkiksi monet muutkin mineraalit ja hivenaineet kilpailevat tästä samasta imeytymisreitistä, mikä saattaa vähentää imeytyvän magnesiumin määrää. Etenkin suuri määrä kalsiumia tai sinkkiä samaan aikaan magnesiumin kanssa nautittuna vähentää imeytyvän magnesiumin määrää huomattavasti. Myös magnesiumionien voimakas taipumus sitoutua ravinnon sisältämien muiden molekyylien ja ionien kanssa johtaa siihen, että osa nautitusta magnesiumista sitoutuu liukenemattomaan muotoon ja siis imeytymisen ulkopuolelle. Nämä liukenemattomat yhdisteet poistuvat elimistöstä ulosteen mukana imeytymättä. Ravintolisän muodossa otetusta magnesiumista imeytyy parhaimmillaan arviolta vain 30–40 %.

Aminohapon kanssa kelatoidulla magnesiumilla on kuitenkin toisenlainen imeytymisreitti elimistöön. Magnesiumioni ei irtoa aminohaposta vatsan happamissa olosuhteissa, vaan se pysyy kiinni aminohapon kanssa voidakseen imeytyä aminohapon mukana elimistöön. Koska aminohapot ovat proteiinien rakennuspalikoita, elimistö tarvitsee niitä paljon ja niiden imeytyminen on haluttu maksimoida. Ravinnon sisältämät aminohapot ja ravinnon proteiineista ruuansulatusentsyymien avulla vapautetut aminohapot imeytyvät ohutsuolen seinämässä olevien dipeptidi-kanavien kautta.

Näitä dipeptidi-kanavia on suolen seinämässä paljon tiheämmässä kuin ionikanavia, jotta aminohappojen imeytyminen olisi mahdollisimman tehokasta. Aminohappoon sitoutunut magnesiumioni imeytyy ”vapaamatkustajan” roolissa ilman, että sen täytyy kilpailla muiden ionien kanssa samasta imeytymisreitistä. Elimistö saa tarvitsemansa magnesiumin lisäksi samalla arvokkaita aminohappoja, kuten glysiiniä tai aspartaattia proteiinien muodostamiseen.

Bioteekin Super Magnesium sisältää kahta hyvin imeytyvää aminohappokelaattia: magnesiumtauraattia ja magnesiumbisglysinaattia. Näissä muodoissa magnesium on imeytymiskelpoisessa muodossa ja siksi magnesium imeytyy nopeasti ja tehokkaasti.

Lue lisää